مرکز پخش آجر نسوز شاموتی نما

آجر نسوز شاموتی نما بسیار زیبا، مقاوم و دارای رنگ بندی متنوعی می باشد ودر نما سازی ساختمان ها کاربرد دارد. این نوع از آجرها بسیار صاف و هیچ گونه فرورفتگی و برآم

پخش آجر نسوز نما داخلی

آجر نسوز نما داخلی، یکی از انواع مصالح ساختمانی برای طراحی و دکوراسیون داخلی و نمای بیرونی ساختمانها است که توسط سرآمدترین شرکتها و با استفاده از بهترین و باکیف