سفارش خرید آجر نسوز نما اکسنت

آجر نسوز نما به نوعی از آجر گفته می شود که در تولید آن از خاک های چینی و نسوز استفاده می شود. این محصول در ظریف و زیبا در درجه حرارت بالا کوره پخته می گردد. آجر