بازار توزیع آجر نسوز نما شومینه

آجر نسوز که از ترکیب خاک رس و خاک نسوز به دست می آید و به دلیل آهن موجود در خاک آن به رنگ های قرمز روشن و تیره و قهوه ای روشن و تیره وجود دارد و یکی از مصالح پر